Logo TTC

Dogfennau defnyddiol

Cyflwyno Cais Mynediad Pwnc gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Cysylltu â ni

Ein Swyddog Diogelu Data yw David Finney. Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau am y polisi hwn neu am y ffordd yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol i'n Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio ein manylion cyswllt isod.

Y cyfeiriad, os ydych yn dymuno ysgrifennu atom:
Sylw o’r Swyddog Diogelu Data,
TTC Group (UK) Limited,
Hadley Park East,
Telford, TF1 6QJ

Ein cyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau diogelu data yw yourdata@ttc-uk.com
Os byddai'n well gennych siarad â ni dros y ffôn, ffoniwch 0330 024 1805